Disclaimer

De domeinnaam Benicasa.com en de daaraan gekoppelde internetpagina is eigendom van Benicasa Inmobiliaria, hierna te noemen ‘Benicasa’, gevestigd aan de Calle San Nícolas 3 te Benissa (Alicante). Door deze internetpagina te bezoeken en/of de op of via deze internetpagina aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetpagina
Benicasa stelt alles in het werk om deze internetpagina goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Benicasa kan echter niet garanderen dat de internetpagina te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Benicasa aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de internetpagina. De informatie op deze internetpagina is specifiek gericht op het publiek in Spanje, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

Berichten
Berichten die u per e-mail naar Benicasa stuurt, kunnen onveilig zijn. Benicasa raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Benicasa te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Benicasa te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Informatie van derden
Bepaalde (hyper)links op de internetpagina leiden naar andere internetpagina’s buiten het domein van Benicasa, welke geen eigendom zijn van Benicasa, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Benicasa. Hoewel Benicasa uiterst selectief is ten aanzien van de internetpagina’s waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van internetpagina’s die niet door Benicasa worden onderhouden wordt afgewezen.

Informatie en prijzen
Benicasa onderhoudt de internetpagina en tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden. Benicasa biedt echter geen enkele garantie dat de op of via deze internetpagina aangeboden informatie (inclusief het door Benicasa gebruikt beeldmateriaal en prijzen) actueel, juist of volledig is. De op of via deze internetpagina aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen en/of interpretaties die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Alle op deze internetpagina vermelde prijzen en aangeboden informatie dienen dan ook als indicatief te worden beschouwd.

Woningbouw
Bij woningbouw kan de exacte bouwprijs pas worden bepaald na bezichtiging door Benicasa van de bouwlocatie. Middels een schriftelijke offerte wordt een bouwprijs medegedeeld, waarna deze geldig is onder voorbehoud van een bodemonderzoek door een onafhankelijke en daartoe bevoegd geotechnisch bureau. Een in de offerte aangegeven bouwprijs verliest zijn geldigheid 30 dagen na offertedatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Intellectuele eigendommen
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de internetpagina te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Benicasa. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze internetpagina is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastpagina zich naar het oordeel van Benicasa slecht verdraagt met de naam en reputatie van Benicasa, haar diensten, producten of de inhoud van deze internetpagina.

Wijzigingen
Benicasa behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, prijzen en beeldmateriaal, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.