Wat moet u weten als huurder in Spanje?

Benicasa is dé huur- & verhuurspecialist aan de Costa Blanca in Spanje, met uitsluitend huurwoningen voor lange termijn (minimaal 12 maanden) in elk segment, van studio tot villa. Alles op een hoog kwaliteitsniveau, zoals wij dat al meer dan 25 jaar bieden. Benicasa beschikt over alle noodzakelijke vergunningen en is gecontroleerd en goedgekeurd door de Spaanse overheid. Voor u de ultieme garantie dat u met betrouwbare mensen te maken heeft. Mensen waarbij uw huurbelangen in goede handen zijn. Maar natuurlijk ook mensen met de specialistische kennis van het huren en verhuren van onroerend goed objecten in Spanje in al haar facetten. Wij bemiddelen in de verhuur en beheer van woonruimte en commerciële objecten en zoeken de ideale match tussen tevreden huurders en verhuurders.

Wanneer u een huurwoning gevonden heeft
Zodra u uw droomwoning in Spanje tussen ons aanbod gevonden heeft, kunnen wij deze ‘van de markt’ halen nadat een reserveringsbetaling is voldaan gelijk aan minimaal één maand huur, plus de door ons gehanteerde kantoorkosten welke staan aangegeven in de woningomschrijving. Hiermee heeft u een vooraf overeengekomen periode de zekerheid dat de woning niet aan een andere geïnteresseerde verhuurd kan worden. Nadat uw inkomen, kredietwaardigheid, eventuele antecedenten en legitimatiebewijs gecontroleerd zijn en de jaarpremie voor de wettelijk verplichte inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering aan u is doorgegeven, maken wij een wettelijke huurovereenkomst op en maken wij met u en de eigenaar een afspraak ter ondertekening. Nadat de resterende kosten, zoals eerste huurmaand, eventueel extra financiële garanties en de jaarpremie voor de wettelijk verplichte inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering door u voldaan zijn, wordt de huurovereenkomst door beide partijen ondertekend. Vervolgens overhandigen wij u de sleutels van uw nieuwe thuis in Spanje.

Met welke kosten dient u rekening te houden?
Bij het huren van een woning in Spanje, dient u rekening te houden met de betaling van de eerste huurmaand, een restitueerbare borgsom waarvan de hoogte staat aangegeven bij de omschrijving van het object, eenmalige kantoorkosten, annuele servicekosten en de premie van de wettelijk verplichte inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. De borgsom wordt door de eigenaar beheerd en door de eigenaar aan u gerestitueerd aan het einde van de huurperiode als blijkt dat er geen rekeningen open staan, de woning in de verkregen staat wordt achtergelaten en er geen zaken beschadigd zijn dan wel ontbreken met betrekking tot de inventaris. De premie voor de wettelijk verplichte inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering voldoet u telkens voor het einde van het lopende huurjaar, waarna de huurovereenkomst automatisch verlengt kan worden.

Additionele kosten
Ook in Spanje krijgt u te maken met additionele kosten als u een huis huurt. Als huurder bent u verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de kosten met betrekking tot gebruik van elektriciteit, water, gas en vuilnisophaal. Maakt u gebruik van telefoon en/of internet, dan zijn deze kosten ook voor eigen rekening. Mocht een woning de beschikking hebben over een privézwembad en/of tuin, dan dienen deze door u voor eigen rekening onderhouden te worden, tenzij schriftelijk anders met u wordt overeengekomen. Indien gewenst kunnen wij u introduceren bij een professioneel onderhoudsbedrijf. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de vastgoedbelasting en gemeenschapskosten.

Noodzakelijke documenten
Voordat wij een huurovereenkomst op kunnen maken, dienen wij te beschikken over;

  • een kopie van het paspoort van alle volwassen bewoners (18+);
  • een kopie van het NIE nummer van de hoofdbewoner;
  • bewijs van voldoende inkomen (salarisstrook, verklaring werkgever, uitkerende instantie, etc.);
  • het nummer van uw bankrekening in Spanje (voor afschrijving van gebruikerslasten en verzekering);
  • een telefoonnummer en e-mailadres waarop wij u kunnen contacteren indien noodzakelijk;
  • contactgegevens van een derde, uitwonende persoon in geval van calamiteiten;
  • het polisnummer van de inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering (deze sluiten wij op uw kosten voor u af)

Onderhandeling over huurcondities
Huurprijzen en huurcondities zijn definitief. Indien u dus een woning zoekt met een huurprijs van bijvoorbeeld € 900,- per maand heeft het geen enkel nut om een woning te bezichtigen die voor € 1.200,- per maand wordt aangeboden, in de hoop dat de eigenaar wellicht de huurprijs aan uw behoeften wil aanpassen. Wordt een huurwoning gemeubileerd aangeboden, dan kunnen de aanwezige meubels in principe nimmer worden verwijderd. Mocht u derhalve een gemeubileerde woning ongemeubileerd willen huren, dient u, op eigen risico en kosten maar pas ná toestemming van de eigenaar, het aanwezige meubilair op te slaan. U dient hierbij rekening te houden met de betaling van een extra borgsom, welke gelijkstaat aan minimaal de transportkosten van het meubilair.

Verplichte verzekering
Sinds 1 maart 2019 heeft een huurder in Spanje een wettelijke verantwoordelijk- en aansprakelijkheid voor de inboedel en inventaris van een huurwoning. Om de huurder te beschermen tegen financiële claims bij brand, diefstal of woonschade, sluiten wij op naam en voor kosten van de huurder een deugdelijke inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering af met voldoende dekking voor een deel van de opstal, inboedel en interieur (ook als de woning ongemeubileerd verhuurd wordt, daar het keuken- en badkamermeubel tot de verantwoordelijkheid van de huurder gezien wordt). Het is derhalve niet mogelijk een woning of bedrijfspand te huren zonder het afsluiten van een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Het simpel ontbreken dan wel het eenmalig niet betalen van de verzekeringspremie is voor de eigenaar voldoende om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit is waarom ons kantoor bij het aangaan van een huurovereenkomst, op kosten en op naam van de huurder, gedurende de gehele huurperiode, een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering afsluit met voldoende dekking, welke onlosmakelijk deel zal uitmaken van de huurovereenkomst. Het is helaas niet mogelijk dat een huurder zelf een verzekering afsluit of een reeds in het bezit zijnde verzekering gebruikt, daar deze vaak onvoldoende dekking geven of op een andere manier niet voldoen aan het minimaal vereiste. Let op: Indien de premie niet of niet tijdig voldaan wordt, vervalt de verzekering en is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst, zonder verdere aankondiging, op elk moment te beëindigen!

Huisdieren
Heeft u huisdieren? Deze zijn alleen toegestaan in overleg en na toestemming van de eigenaar. Omdat wij begrijpen dat het vooraf lastig is om te weten waar nu wel en waar juist geen huisdieren zijn toegestaan, en omdat mensen soms vergeten aan te geven dat zij een huisdier bezitten, hebben wij het eenvoudig gehouden. Standaard nemen wij namelijk in onze huurovereenkomsten op dat huisdieren niet zijn toegestaan. Om problemen achteraf te voorkomen adviseren wij u dan ook dringend om, als u een huisdier heeft, dit vooraf duidelijk vóór bezichtiging bij ons kantoor aan te geven zodat wij de eigenaar kunnen vragen of deze bezwaar heeft. Wij hanteren echter de regel dat meer dan één hond in appartementen niet is toegestaan, in appartementen zonder terras of balkon en in kleine appartementen nimmer huisdieren zijn toegestaan en exotische huisdieren slechts na schriftelijke toestemming van de eigenaar, maar uitsluitend als u deze volgens de Spaanse wet als huisdier mag houden en deze niet zijn geïmporteerd.

Een woning ‘even proberen’
Wij krijgen regelmatig de vraag of men een woning voor een korte periode ‘even mag proberen’. Als de woning vervolgens bevalt wil men de woning dan wel voor een langere periode huren. Hoewel wij begrijpen dat het lastig is om, als u in een ander land gaat wonen, direct een woning of woonomgeving goed in te schatten, kunnen wij hier, om verzekeringstechnische redenen, niet in meegaan. Ook het nemen van een zogenaamde optie, zonder het doen van enige betaling, is in Spanje niet gebruikelijk.

Beëindiging van de huurovereenkomst
Als huurder dient u het eerste jaar de overeengekomen huurperiode van minimaal 12 maanden te respecteren. De huurovereenkomst wordt telkens automatisch met dezelfde periode verlengd, tot een wettelijk maximum van vijf jaar, met die verstande dat na de eerste 12 maanden u de huurovereenkomst kunt beëindigen, waarbij u wel een wettelijke opzegtermijn van 2 maanden in acht dient te nemen. Na de wettelijke maximale periode van vijf jaar kan de eigenaar besluiten de woning door te verhuren, maar in dat geval wordt de huurovereenkomst telkens voor drie jaar verlengt. De eigenaar mag na de periode van vijf jaar, of na de verlenging van drie jaar, ook besluiten om de woning niet langer te verhuren. In dat geval dient de eigenaar u dit minimaal vier maanden voor het verstrijken van de maximale huurperiode te laten weten. Beëindiging van een huurovereenkomst dient altijd schriftelijk en aangetekend te geschieden middels een schrijven naar ons kantoor. Na ontvangst wordt met u een afspraak gemaakt om een bewijs tot opzegging te ondertekenen. Een huurovereenkomst is pas dan opgezegd als u van ons een bewijs van opzegging heeft ontvangen. In geval u de woning wenst te verlaten voor het einde van de eerste 6 huurmaanden, is de eigenaar gerechtigd, als u geen schriftelijke toestemming heeft ontvangen, de resterende huurmaanden van het lopende huurjaar volledig bij u in rekening te brengen.

Huurbetaling
Maandelijks dient u, vooraf en telkens uiterlijk op de derde dag van elke maand, de in de huurovereenkomst overeengekomen huur te betalen. De huur voldoet u altijd tijdig per bankoverschrijving aan ons kantoor (onze bankgegevens worden in de huurovereenkomst opgenomen, contante betalingen zijn wettelijk niet toegestaan). De betalingsperiode van de eerste drie dagen van elke maand is in de Spaanse huisvestingswet (maart 2019) bepaald en dus niet aanpasbaar. Wij adviseren de huurder om de betalingsperiode serieus te nemen, daar in de wet ook is bepaald dat de eigenaar gerechtigd is om beëindiging van de huurovereenkomst in werking te stellen op het moment dat er sprake is van een wettelijke huurachterstand (vanaf de negende dag dat de huurder in gebreke is) en er tevens contractueel vastgelegde kosten in rekening worden gebracht indien de huurder achterstallig is met het betalen van de huur en de huurder op zijn of haar financiële verplichting moet worden gewezen.

Meer informatie?
Bent u op zoek naar een huurwoning in Spanje voor lange termijn of heeft u een woning die u voor lange termijn wenst te verhuren? Neem dan contact op met ons kantoor. Graag leggen wij uit welke meerwaarde wij u als uw eigen verhuurmakelaar in Spanje kunnen bieden. Helder, duidelijk en gegarandeerd goed. En dat is voor u een hele huurzorg minder.