Bij het emigreren naar Spanje of bij het starten van een onderneming in Spanje is er een grote kans dat u ook belastingplichtig in Spanje wordt. Het is dus belangrijk dat u volledig op de hoogte bent van het belastingrecht in Spanje. Benicasa helpt u hier graag bij.

Belastingverdrag
Indien u tevens nog belastingplichtig bent of woonachtig bent in bijvoorbeeld Nederland of België kan er sprake zijn van dubbele heffingen. Om deze dubbele heffingen te voorkomen zijn er binnen de Europese Unie belastingverdragen gesloten welke bepalen in welk land u belastingplichtig bent en voor welk deel. In het belastingverdrag tussen Spanje en andere landen binnen de Europese Unie is bepaald welk land in welke situatie belasting mag heffen. Voor de inkomstenbelasting (IB) en vermogensbelasting (VB) is uw woonland bepalend. Indien u echter inkomsten uit Nederland of België blijft ontvangen, zal u belasting in Nederland of België dienen betalen. Een uitzondering hierop is wanneer u zich permanent vestigt in Spanje.

Resident of niet-resident van Spanje
In bijna alle gevallen is het goed om na te gaan of u resident bent of niet-resident. Dit gegeven heeft namelijk veel invloed op uw belastingen. Verblijft u meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje, dan wordt u aangemerkt als fiscaal resident van Spanje. Bij de aankoop van onroerend goed en bij inkomsten in Spanje krijgen zowel residenten als niet-residenten met de Spaanse fiscus te maken. Afhankelijk van of u resident bent of niet-resident worden bepaalde belastingen geheven. De belastingen worden geheven door drie overheidsinstanties, op nationaal, regionaal en gemeentelijke niveau.

M-biljet invullen na emigratie
Na uw uitschrijving uit het Nederlandse Bevolkingsregister ontvangt u van de Nederlandse Belastingdienst in het jaar na uw emigratie een M-biljet. Met het M-biljet doet u belastingaangifte over het jaar van de emigratie. Daarnaast stelt de Belastingdienst specifieke vragen over de periode van belasting- en premieplicht en de conserverende aanslag.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Belastingrecht in Spanje? Vul het formulier aan de rechterkant zo volledig mogelijk in en wij nemen op onze beurt zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.