Privacybeleid

Neem even de moeite om dit te lezen

Als u via deze website contact op neemt met Benicasa kan dat via een contactformulier. Ook kunt u via deze website uzelf inschrijven op een periodieke nieuwsbrief. In beide gevallen vraagt Benicasa u enkele gegevens door te sturen. Het is dan prettig te weten dat Benicasa vertrouwelijk met deze informatie omgaat, maar Benicasa kan zich ook heel goed voorstellen dat u wilt weten wat er precies gebeurt met de door u vrijgegeven informatie en wat eventueel uw rechten zijn. Dit kunt u allemaal teruglezen op deze pagina. Mocht een en ander u na het lezen toch niet helemaal duidelijk zijn, dan verzoekt Benicasa u vriendelijk om uw specifieke vraag per e-mail door te sturen via info@benicasa.com.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Benicasa kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de door Benicasa aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website verstrekt. Benicasa kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Gegevens omtrent familieleden
– Identiteitsbewijs
– Uw IP-adres

Waarom Benicasa uw gegevens nodig heeft
Benicasa verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Benicasa de door u verstrekte gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of het op uw verzoek sturen van een periodieke nieuwsbrief naar een door u opgegeven e-mailadres.

Het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief
Benicasa kan, op uw verzoek en indien daadwerkelijk door Benicasa aangeboden, u een periodieke nieuwsbrief laten toekomen op een door u opgegeven e-mailadres. Dit doet u door het invullen van het formulier op deze website. De hierbij door u aangeleverde gegevens worden door Benicasa niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om u over diensten, nieuws en aanbiedingen van Benicasa te informeren. Benicasa en de eventueel door Benicasa ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails. Benicasa kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten, noch voor eventuele aanstoot door u genomen inzake de inhoud van deze e-mails. U kunt u op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@benicasa.com, onder vermelding van uw naam en het e-mailadres waarmee u zichzelf eerder hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, of door te klikken op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Hoe lang Benicasa gegevens bewaart
Benicasa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of het moet om dringende redenen noodzakelijk zijn, dan wel verzocht worden door de officiële instanties.

Delen met anderen
Benicasa verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Benicasa worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Benicasa gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
De website Benicasa.com maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de website van Benicasa bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Benicasa te kunnen verstrekken en om de eventuele adverteerders op de website van Benicasa informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Benicasa heeft hier geen enkele invloed op. Benicasa heeft Google geen toestemming gegeven om via haar website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@benicasa.com. Benicasa zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na ontvangst van uw e-mail op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Benicasa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Benicasa maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u toch de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Benicasa verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Benicasa op via info@benicasa.com.

Disclaimer
De domeinnaam Benicasa.com en de daaraan gekoppelde internetpagina is eigendom van Benicasa Inmobiliaria (hierna te noemen ‘Benicasa’), gevestigd aan de Calle San Nícolas 3 te Benissa (Alicante). Door deze internetpagina te bezoeken en/of de op of via deze internetpagina aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetpagina
Benicasa stelt alles in het werk om deze internetpagina goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Benicasa kan echter niet garanderen dat de internetpagina te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Benicasa aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de internetpagina. Benicasa onderhoudt de internetpagina en tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden. Benicasa biedt echter geen enkele garantie dat de op of via deze internetpagina aangeboden informatie actueel, juist, of  volledig is. De op of via deze internetpagina aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen en/of interpretaties die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie op deze internetpagina is specifiek gericht op het publiek in Spanje, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Berichten die u per e-mail naar Benicasa stuurt, kunnen onveilig zijn. Benicasa raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Benicasa te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Benicasa te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Prijzen en informatie
Bij woningbouw kan de exacte bouwprijs pas worden bepaald na bezichtiging door Benicasa van de bouwlocatie. Middels een schriftelijke offerte wordt een bouwprijs medegedeeld, waarna deze geldig is onder voorbehoud van een bodemonderzoek door een onafhankelijke en daartoe bevoegd geotechnisch bureau. Een in de offerte aangegeven bouwprijs verliest zijn geldigheid 30 dagen na offertedatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle op deze internetpagina vermelde prijzen en aangeboden informatie zijn indicatief en kunnen, indien door Benicasa gewenst, te allen tijde worden gewijzigd zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De bezoeker van deze internetpagina kan geen enkel recht ontlenen aan de op deze internetpagina vermelde prijzen en aangeboden informatie.

Informatie van derden
Bepaalde (hyper)links op de internetpagina leiden naar andere internetpagina’s buiten het domein van Benicasa, welke geen eigendom zijn van Benicasa, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Benicasa. Hoewel Benicasa uiterst selectief is ten aanzien van de internetpagina’s waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van internetpagina’s die niet door Benicasa worden onderhouden wordt afgewezen.

Intellectuele eigendommen
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de internetpagina te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Benicasa. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze internetpagina is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastpagina zich naar het oordeel van Benicasa slecht verdraagt met de naam en reputatie van Benicasa, haar diensten, producten of de inhoud van deze internetpagina.

Wijzigingen
Benicasa behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.