Onze uitgebreide garanties bieden u bij villabouw zekerheid vanaf het allereerste moment. Onze garanties omvatten ondermeer de volgende zaken:

Bankgarantie
Benicasa garandeert u te allen tijde dat uw geld geen enkel risico loopt. Middels een hypothecaire garantiestelling via gerenommeerde bankinstellingen, krijgt u de absolute betalingsgarantie voor iedere termijnbetaling die u voor het huis van uw dromen doet. Zodoende kunt u al uw aandacht wijden aan de vervulling hiervan. Zodra de bankinstelling de hypothecaire lening goedkeurt, wordt deze garantie onmiddellijk afgegeven, zodat niet alleen uw geld op betrouwbare wijze verzekerd is, maar eveneens de voltooiing van uw huis. Door middel van deze garantie, verplicht de bank zich om uw geld te restitueren indien de woning niet door Benicasa voltooid wordt. Dit betekent voor u een stuk zekerheid vanaf het allereerste moment.

Eigendomsgarantie
Middels een Certificaat van Oplevering, welke aan u wordt overhandigd bij het voldoen van de laatste termijnbetaling, garanderen wij u dat u de eigenaar bent van de door Benicasa gebouwde villa. Uiteraard wordt dit vooraf contractueel met u overeengekomen.

Kwaliteitsgarantie
Benicasa geeft een garantie die alle zichtbare gebreken dekt gedurende een periode van twaalf maanden vanaf het moment van de eindinspectie en de overdracht van het eigendom. Daarbij geeft Benicasa een garantie van tien jaar, die alle schade aan uw villa dekt als gevolg van gebreken aan de fundering, dragende muren, structurele onderdelen en tussenplafonds. Om deze mogelijkheid te dekken, dient, in opdracht van de opdrachtgever, een verzekeringspolis met een geldigheid van tien jaar te worden afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij alvorens met de bouw wordt begonnen. Met het oog op de rechtsgeldigheid van deze polis eist de verzekeringsmaatschappij dat de opdrachtgever een ingenieursbureau belast met het uitvoeren van technische inspecties (OCT) en de structuurberekeningen, die de kwaliteit van het gebruikte materiaal en de zorg van de uitvoering controleert en attesteert.

Kwaliteitsgarantiesysteem
Benicasa werkt met een in de Spaanse bouwwereld uniek kwaliteitscontrolesysteem. Om ons hoge kwaliteitsniveau te behouden en zonnodig bij te stellen, houdt Benicasa zich aan een kwaliteitsgarantiesysteem. Alle stadia van de bouw, vanaf het ontwerp tot de overdracht van het eigendom, worden aan constante en ononderbroken controles onderworpen. Hierdoor is het geven van een 10 jarige bouwgarantie eigenlijk nog slechts een formaliteit. Onze bouwnorm omvat twintig onafhankelijke en exact omschreven gebieden waarbinnen aan de vastgestelde kwaliteitsnormen moet worden voldaan. Hieronder vallen zowel de bouwtekeningen en ontwerpen als de bij de bouw gebruikte materialen. Het op al deze gebieden in de praktijk brengen van de meest actuele en strikte kwaliteitsnormen, garandeert het hoge kwaliteitsniveau dat bij Benicasa de norm is en verschaft u extra zekerheid. Alleen zo verkrijgt u het hoge kwaliteitsgehalte dat u van ons mag verwachten.

Voltooiingsgarantie
De voltooiing van uw villa binnen de overeengekomen termijn wordt gegarandeerd door een hypothecaire garantie van een bank of spaarbank en wordt door ons schriftelijk vastgelegd. Hierdoor weet u zeker dat de woning in de vooraf overeengekomen termijn voltooid zal zijn. In geval Benicasa, door redenen welke ons zijn aan te rekenen, de villa niet binnen de vooraf overeengekomen termijn voltooid heeft, dienen wij u wettelijk schadeloos te stellen.

Vaste prijs garantie
Op het moment dat de aanneemovereenkomst wordt ondertekend, garandeert Benicasa een vaste prijs. Sinds de start van ons concern, heeft zich dan ook geen enkel geval van terugwerkende kostenverrekening voorgedaan. En dat is uniek te noemen in de Spaanse bouwwereld.

Financiële garantie
Het maatschappelijk kapitaal van Benicasa is in zijn geheel afbetaald. Hierdoor heeft u de zekerheid dat u met een financieel gezond bedrijf zaken doet. En dat is wel zo prettig om te weten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over bouwen in Spanje? Vul het formulier aan de rechterkant zo volledig mogelijk in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om u volledig te informeren. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.