Diensten » Het huurproces

Wat moet u weten als huurder in Spanje?

Vanuit ons centraal gelegen kantoor in het centrum van Benissa bemiddelen wij in de verhuur en beheer van woonruimte en commerciële objecten en zoeken wij de ideale match tussen tevreden huurders en verhuurders. Wij verhuren uitsluitend voor lange termijn (minimaal 12 maanden) in elk segment. Van studio tot villa, van Dénia tot Benidorm. Alles op een hoog kwaliteitsniveau, zoals wij dat al meer dan 20 jaar bieden.

Wanneer u een huurwoning gevonden heeft
Zodra u uw droomwoning in Spanje tussen ons aanbod gevonden heeft, kunnen wij deze ‘van de markt’ halen nadat een reserveringsbetaling is voldaan van minimaal één maand huur, plus de door ons gehanteerde kantoorkosten. Hiermee heeft u een vooraf overeengekomen periode de zekerheid dat de woning niet aan een andere geïnteresseerde verhuurd kan worden. Nadat uw inkomen, kredietwaardigheid, eventuele antecedenten en legitimatiebewijs gecontroleerd zijn en de jaarpremie voor de wettelijk verplichte inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering aan u is doorgegeven, maakt onze eigen juridische afdeling een huurovereenkomst op en maken wij met u en de eigenaar een afspraak ter ondertekening. Nadat de resterende kosten, zoals eerste huurmaand, eventueel extra financiële garanties en de jaarpremie voor de wettelijk verplichte inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering door u voldaan zijn, wordt de huurovereenkomst door beide partijen ondertekend. Vervolgens overhandigen wij u de sleutels van uw nieuwe thuis in Spanje.

Met welke kosten dient u rekening te houden?
Bij het huren van een woning in Spanje, dient u rekening te houden met de betaling van de eerste huurmaand, een restitueerbare borgsom waarvan de hoogte staat aangegeven bij de omschrijving van de desbetreffende woning, annuele servicekosten en de premie van de wettelijk verplichte inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. De borgsom wordt door de eigenaar beheerd en door de eigenaar aan u gerestitueerd aan het einde van de huurperiode als blijkt dat er geen rekeningen open staan, de woning in de verkregen staat wordt achtergelaten en er geen zaken beschadigd zijn dan wel ontbreken met betrekking tot de inventaris. De premie voor de wettelijk verplichte inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering voldoet u telkens één maand voor het einde van het lopende huurjaar, waarna de huurovereenkomst automatisch verlengt kan worden. In geval de premie niet of niet tijdig voldaan wordt, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst, zonder verdere aankondiging, aan het einde van het betreffende huurjaar te beëindigen.

Een deugdelijke inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering is verplicht in Spanje

Additionele kosten
Ook in Spanje krijgt u te maken met additionele kosten als u een huis huurt. Als huurder bent u verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de kosten met betrekking tot gebruik van elektriciteit, water, gas en vuilnisophaal. Maakt u gebruik van telefoon en/of internet, dan zijn deze kosten normaal gesproken ook voor eigen rekening. Mocht een woning de beschikking hebben over een privézwembad en/of tuin, dan dienen deze door u voor eigen rekening onderhouden te worden. Indien gewenst kunnen wij u introduceren bij een professioneel onderhoudsbedrijf. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de vastgoedbelasting en service- en/of gemeenschapskosten.

Noodzakelijke documenten
Voordat wij een huurovereenkomst op kunnen maken, dienen wij te beschikken over;

  • een kopie van het paspoort van alle volwassen bewoners (18+);
  • een kopie van het NIE nummer van de hoofdbewoner;
  • bewijs van voldoende inkomen (salarisstrook, verklaring werkgever, uitkerende instantie, etc.);
  • het nummer van uw bankrekening in Spanje (voor afschrijving van gebruikerslasten en verzekering);
  • een telefoonnummer en e-mailadres waarop wij u kunnen contacteren indien noodzakelijk;
  • contactgegevens van een derde, uitwonende persoon in geval van calamiteiten;
  • het polisnummer van de inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering (deze sluiten wij op uw kosten voor u af)

Wettelijk verplichte inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering
Sinds 1 maart 2019 is het in Spanje bij wet verplicht dat een huurder een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering afsluit met voldoende dekking voor een deel van de opstal, inboedel en interieur (ook als de woning ongemeubileerd verhuurd wordt). Het is derhalve niet langer mogelijk een woning of bedrijfspand te huren zonder het afsluiten van een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Het simpel ontbreken dan wel het eenmalig niet betalen van de verzekeringspremie is voor de eigenaar voldoende om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit is waarom ons kantoor bij het aangaan van een huurovereenkomst, op kosten en op naam van de huurder, gedurende de gehele huurperiode, een deugdelijke inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering afsluit met voldoende dekking, welke onlosmakelijk deel zal uitmaken van de huurovereenkomst. Het is helaas niet mogelijk dat een huurder zelf een verzekering afsluit of een reeds in het bezit zijnde verzekering gebruikt.

Een huurwoning eerst even ‘proberen’? Sorry, dat zal helaas niet gaan

Huisdieren
Heeft u huisdieren? Deze zijn alleen toegestaan in overleg en na toestemming van de eigenaar. Omdat wij begrijpen dat het vooraf lastig is om te weten waar nu wel en waar juist geen huisdieren zijn toegestaan, en omdat mensen soms vergeten aan te geven dat zij een huisdier bezitten, hebben wij het eenvoudig gehouden. Standaard nemen wij namelijk in onze huurovereenkomsten op dat huisdieren niet zijn toegestaan. Om problemen achteraf te voorkomen adviseren wij u dan ook dringend om, als u een huisdier heeft, dit vooraf duidelijk bij ons kantoor aan te geven zodat wij de eigenaar kunnen vragen of deze bezwaar heeft. Ook exotische huisdieren mogen alleen na toestemming van de eigenaar, maar uitsluitend als u deze volgens de Spaanse wet als huisdier mag houden en deze niet zijn geïmporteerd.

Een woning ‘even proberen’
Wij krijgen regelmatig de vraag of men een woning voor een korte periode ‘even mag proberen’. Als de woning vervolgens bevalt wil men de woning dan wel voor een langere periode huren. Hoewel wij begrijpen dat het lastig is om, als u in een ander land gaat wonen, direct een woning of woonomgeving goed in te schatten, kunnen wij hier, om verzekeringstechnische redenen, niet in meegaan. ook het nemen van een zogenaamde optie, zonder het doen van enige betaling, is in Spanje niet gebruikelijk.

Beëindiging van de huurovereenkomst
Als huurder dient u het eerste jaar de overeengekomen huurperiode van minimaal 12 maanden te respecteren. De huurovereenkomst wordt telkens automatisch met dezelfde periode verlengd, tot een wettelijk maximum van vijf jaar, met die verstande dat na de eerste 12 maanden u de huurovereenkomst kunt beëindigen, waarbij u wel een wettelijke opzegtermijn van 2 maanden in acht dient te nemen. Na de wettelijke maximale periode van vijf jaar kan de eigenaar besluiten de woning door te verhuren, maar in dat geval wordt de huurovereenkomst telkens voor drie jaar verlengt. De eigenaar mag na de periode van vijf jaar, of na de verlenging van drie jaar, ook besluiten om de woning niet langer te verhuren. In dat geval dient de eigenaar u dit minimaal vier maanden voor het verstrijken van de maximale huurperiode te laten weten. Beëindiging van een huurovereenkomst dient altijd schriftelijk en aangetekend te geschieden middels een schrijven naar:
Benicasa Inmobiliaria
Calle San Nicolás 3
03720 Benissa (Alicante)
Spanje
waarna met u een afspraak wordt gemaakt om een bewijs tot opzegging te ondertekenen. Een huurovereenkomst is pas dan opgezegd als u van ons een bewijs van opzegging heeft ontvangen. In geval u de woning wenst te verlaten voor het einde van de eerste 6 huurmaanden, is de eigenaar gerechtigd, als u geen schriftelijke toestemming heeft ontvangen, de resterende huurmaanden van het lopende huurjaar volledig bij u in rekening te brengen.

Huurbetaling
Maandelijks dient u, vooraf en telkens uiterlijk op de derde dag van elke maand, de in de huurovereenkomst overeengekomen huur te betalen. De huur voldoet u altijd tijdig per bankoverschrijving aan ons kantoor (onze bankgegevens worden in de huurovereenkomst opgenomen), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betalingsperiode van de eerste drie dagen van elke maand is in de Spaanse huisvestingswet (maart 2019) bepaald en dus niet aanpasbaar. Wij adviseren de huurder om de betalingsperiode serieus te nemen, daar in de wet ook is bepaald dat de eigenaar gerechtigd is om beëindiging van de huurovereenkomst in werking te stellen op het moment dat er sprake is van een wettelijke huurachterstand (acht dagen) en er tevens contractueel vastgelegde kosten in rekening worden gebracht indien de huurder achterstallig is met het betalen van de huur en de huurder op zijn of haar financiële verplichting moet worden gewezen.

Meer informatie?
Bent u op zoek naar een huurwoning in Spanje voor lange termijn of heeft u een woning die u voor lange termijn wenst te verhuren? Neem dan contact op met Benicasa. Graag leggen wij uit welke meerwaarde wij u als uw eigen verhuurkantoor in Spanje kunnen bieden. Helder, duidelijk en gegarandeerd goed. En dat is voor u een hele huurzorg minder.