Als intermediair van diverse Spaanse banken, zoekt Benicasa in opdracht van u naar de voor u beste financieringsvorm voor het te financieren onroerend goed in Spanje. Benicasa staat voor een persoonlijke benadering op basis van wederzijds vertrouwen, waarbij uw belang immer centraal staat. Dit betekent dat wij niet alleen nagaan of u de maandlasten voor een eigen woning kunt opbrengen. Wij houden ook rekening met mogelijke variabelen, die van invloed kunnen zijn op uw toekomstige financiële positie. Om tot een goed advies te komen, werken wij volgens een eenvoudig te realiseren 5 stappenplan.

In 5 stappen naar uw Spanjehypotheek

Stap 1
U doet een hypotheekcheck
U start een hypotheekaanvraag door het formulier aan de rechterkant zo volledig mogelijk in te vullen, waarna wij een hypotheekcheck uitvoeren. Wij nemen hiermee uw dossier door en beoordelen dit kritisch, waarna wij, vaak al binnen 48 uur, contact met u opnemen om uw mogelijkheden door te spreken. Wij kennen de richtlijnen van de met ons samenwerkende Spaanse banken goed en hebben er dan ook vertrouwen in dat wij in dit stadium een duidelijke indicatie kunnen geven of een hypotheek haalbaar is of niet. Als een hypotheek tot de mogelijkheden behoort vragen wij u ons de noodzakelijke documentatie door te sturen, samen met uw persoonlijke en financiële gegevens, zodat wij deze kunnen deponeren bij de bank waar wij het beste aanbod van verwachten. Een hypotheekcheck kan ook plaatsvinden op ons kantoor. Maak hiervoor wel vooraf een afspraak.

Stap 2
De hypotheekaanbieding
Alle door u aangeleverde documentatie aangaande inkomsten, aan te kopen object en dergelijke, wordt door ons gedeponeerd bij de acceptant van de bank, welke de documentatie zal vergelijken met de eerder door u doorgegeven informatie. De acceptant zal het dossier toetsen aan inkomen, aankoopprijs, risico’s en leeftijd aanvrager. Bij een positieve bevestiging wordt de hypotheekaanvraag geconcretiseerd door middel van een officiële hypotheekaanvraag, waarna het aanvraagproces van start gaat en een taxatie van het object kan worden gearrangeerd.

Stap 3
De taxatie
Ook in Spanje dienen objecten getaxeerd te worden door een onafhankelijke taxateur voordat een bank overgaat tot het uitbrengen van een hypotheekaanbieding. Aan een taxatie zijn kosten verbonden die afhankelijk zijn van de oppervlakte van het te taxeren object, de situatie en het objecttype. Zodra de taxatiekosten door u voldaan zijn kunnen wij opdracht geven tot het arrangeren van een taxatie. De taxatie en het opmaken van het taxatierapport nemen normaal gesproken een week in beslag. Wij hebben hier echter geen enkele invloed op. Aan de hand van het taxatierapport en alle bij de bank bekende waarden zal de risicoafdeling van de bank de hypotheekaanvraag bestuderen, wat ook ongeveer een week kan duren. Na de risicoanalyse brengt de bank een hypotheekaanbieding uit, waarin het te financieren bedrag en de maandlasten zijn vastgelegd. Dit aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur van vaak twee weken.

Stap 4
De notaris
Na uw acceptatie van de hypotheekaanbieding heeft de bank nog ongeveer twee tot drie weken nodig om alle gegevens te verwerken en naar de notaris te sturen. De hypotheekakte passeert in Spanje in de regel separaat van de koopakte. Het kan dus gebeuren dat u op twee verschillende dagen of tijdstippen naar de notaris moet. Bij de notaris dienen alle aanvragers in persoon te verschijnen, dan wel een vooraf gemachtigde derde persoon (bijvoorbeeld een advocaat) om uit uw naam de hypotheekakte te ondertekenen. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Omdat in de regel alle documentatie per fax of e-mail aan de bank wordt doorgezonden, zal de vertegenwoordiger van de bank u normaal gesproken vragen om de originele stukken. Neem deze dus altijd mee naar de notaris. Het is in Spanje niet toegestaan om aktes bij de notaris te laten passeren als de partijen het Spaans niet voldoende beheersen. In dat geval bent u verplicht een daartoe bevoegd tolk in te schakelen. Hierbij opgemerkt dat familie die voor u vertaald niet wordt gezien als zijnde bevoegd.

Stap 5
De hypotheek wordt verstrekt
In Spanje is het gebruikelijk dat de koopsom middels een cheque op naam overhandigt wordt aan de verkopende partij. Dit is voor u meteen de meest veilige manier van betalen. Wel zijn er aan het opmaken van een cheque kosten verbonden, welke per bank verschillen en die eenvoudig op kunnen lopen tot enkele honderden euro’s. Het is ook mogelijk dat de bank, op uw verzoek, het geld contant aan u uitkeert, maar hiermee loopt u wel een erg groot risico. Het via een banktransfer overschrijven van de koopsom is in Spanje in uitzonderlijke gevallen mogelijk, maar dit dient u dan wel vooraf aan te geven, zodat men het geld vast kan zetten. Hierbij opgemerkt dat dit in Spanje niet echt gebruikelijk is en vaak ook niet wordt geaccepteerd door de verkopende partij. Na ondertekening van de koopakte en het overhandigen van de cheque kunnen wij u feliciteren met de aankoop van uw woning.

Uiteraard is onze dienstverlening met het passeren van de hypotheekakte niet afgelopen. Mochten er in een stadium na ondertekening problemen ontstaan, dan kunt u altijd een beroep op ons doen voor advies en waar mogelijk ondersteuning en bemiddeling. Voor het geval u wederom een hypotheek wenst af te sluiten, staan wij u ook daarbij weer graag terzijde. Maar denk ook aan het verzorgen van verzekeringen.

Wat zijn onze kosten?
Het eerste adviesgesprek is bij Benicasa altijd gratis. Kiest u na het intakegesprek voor hypotheekadvies? Dan betaalt u bij het aangaan van de opdracht een adviescourtage van € 550,- waarna wij voor u aan de slag gaan. We starten met een hypotheekcheck, waarvan de kosten in de adviescourtage zijn inbegrepen, zodat u en wij weten wat uw mogelijkheden zijn. Als een hypotheek mogelijk kan zijn, vragen wij u alle noodzakelijke documentatie door te sturen per e-mail, welke wij voor u doorsturen naar de bank. Zodra de bank aangeeft dat een hypotheek, onder voorbehoud van taxatie en risicoanalyse, mogelijk is, betaalt u bemiddelingskosten, welke gelijk zijn aan 0,5% van het in de hypotheekaanbieding vermelde hypotheekbedrag, met een minimum van € 1.250,-, waarna de laatste fase van de hypotheekaanvraag wordt opgestart.

Geen resultaat? Dan ook geen kosten!
Bij een positieve uitkomst van de hypotheekcheck geven wij aan dat een hypotheek, op basis van de tot dan toe door u aangeleverde informatie, volgens onze analyse mogelijk kan zijn. Mochten wij bij een positieve uitkomst van de hypotheekcheck, buiten uw schuld, onverhoopt toch geen hypotheekaanbieding voor u kunnen verzorgen, hoeft u ons ook geen bemiddelingskosten te betalen. Op deze manier loopt u dus geen enkel financieel risico.

Meer weten?
Wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op of vul het formulier aan de rechterkant zo volledig mogelijk in en doe meteen een hypotheekcheck. Wij nemen in alle gevallen zo spoedig mogelijk contact met u op, waarbij wij voldoende tijd voor u vrijmaken om uw mogelijkheden door te spreken. En wij spreken gewoon uw taal, dus dat is wel zo makkelijk. Het spreekt voor zich dat wij uitsluitend volledig ingevulde aanvragen in behandeling kunnen nemen.

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.