Onze diensten » Juridisch advies & Incasso

Juridisch advies & Incasso
Voor Nederlanders en Vlamingen in Spanje

Gewild of ongewild kunt u ineens geconfronteerd worden met allerlei wetten en regels in een land, waar u, door bijvoorbeeld de taalbarrière, zelf niet aan uitkomt. Gelukkig kunt u heel wat ellende voorkomen als u alle zaken juridisch goed op orde heeft. Wij helpen u graag bij een breed scala aan juridische zaken. Voorkomen is namelijk, ook in Spanje, altijd beter dan genezen. Wij verlenen onze diensten aan zowel particulieren als ondernemers en werken daarbij altijd met een vriendelijk tarief. Dankzij onze centrale ligging kunnen wij een landelijke dekking hanteren, inclusief de Balearen en de Canarische Eilanden, waardoor u verzekerd kunt zijn van betaalbaar en deskundig juridisch advies in uw eigen taal, ongeacht waar in Spanje u gevestigd bent.

Geen kleine lettertjes
Wij geloven in creatieve oplossingen, een hoge betrokkenheid, een persoonlijke benadering en een transparante werkwijze zonder ‘kleine lettertjes’ of financiële verrassingen achteraf. Ons doel is uw juridische problemen zo snel en zo goed mogelijk op te lossen, waardoor wij, naast het voeren van procedures, ook andere creatieve oplossingen aandragen om uw geschil in een vroegtijdig stadium voor u tot een bevredigend einde te brengen.

Juridisch advies zonder kleine lettertjes of financiële verrassingen achteraf

Ook voor resultaatgericht incasseren
U heeft uw debiteur al een aantal keren verzocht om de openstaande rekeningen te betalen. De andere partij belooft steeds te betalen, maar tot uw frustratie wordt deze belofte iedere keer niet nagekomen. Op een gegeven moment vindt u het tijd om andere stappen te nemen. Het inschakelen van onze juridische afdeling als uw incassobureau is dan een uitstekende oplossing.

Uw klantrelatie houden wij in het oog
Er kunnen diverse redenen zijn waarom de betaling van uw facturen uitblijft. Men kan bijvoorbeeld ontevreden zijn met de geleverde diensten of het niet eens zijn met de prijs die op de factuur staat. Maar er kunnen ook liquiditeitsproblemen spelen bij de wederpartij, waardoor het geen kwestie is van niet willen betalen, maar het niet kunnen betalen van de factuur. Wat de reden van het uitblijven van betalingen ook is, wij staan u graag bij met onze ervaring en expertise op het gebied van incasso. Uw klantrelatie, die ook na de incasso vaak nog voort moet duren, houden wij hierbij ten alle tijden goed in het oog.

Juridisch traject
Daarnaast kunnen wij meer druk op een cliënt uitoefenen dan een traditioneel incassobureau. Waar namelijk het minnelijke traject stopt, kan eventueel op uw verzoek een juridisch traject worden ingezet. Tijdens dit juridische incassotraject gaan wij over tot het dagvaarden van uw debiteur en vragen wij de rechter vonnis te wijzen. Met dit vonnis kan een deurwaarder eventueel over gaan tot beslag op loon, bankzaken of goederen. En hierbij maakt het niet uit of uw debiteur nog in Spanje woonachtig is, of in het buitenland. Zowel bedrijven als particulieren kunnen bij ons terecht voor openstaande vorderingen met betrekking tot facturen, leningen en huurachterstanden, waar u mondeling al dan niet schriftelijk afspraken over heeft gemaakt met de wederpartij.

Onze tarieven voor juridisch advies & incasso zijn als volgt:

Juridisch advies
Voor het eerste oriënterende gesprek om het juridisch probleem vast te stellen, van maximaal een uur, brengen wij geen kosten in rekening. Na dit gesprek hanteren wij een uurtarief van € 75,-, waarbij per eenheden van telkens 15 minuten wordt afgerekend. Bij duidelijk afgebakende opdrachten is het ook mogelijk om vooraf een vast tarief overeen te komen. Bijvoorbeeld als er een contract moet worden opgesteld of gecontroleerd. Het uurtarief in het weekend, feestdagen, buiten kantooruren of voor spoedopdrachten bedraagt € 145,-.

Incasso
Anders dan in Nederland en België, worden openstaande bedragen in Spanje geïncasseerd via gerechtelijke weg. Derhalve werken wij bij incasso-opdrachten volgens het principe dat de crediteur de incasso- en buitengerechtelijke kosten betaalt. De crediteur kan vervolgens het openstaande bedrag, inclusief de incasso- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente via gerechtelijke weg terugvorderen op de debiteur. De dossierkosten bij incasso bedragen standaard € 275,- en dienen door u te worden voldaan bij het geven van de opdracht tot incasso. Dit bedrag nemen wij vervolgens mee in het totaal op uw debiteur te verhalen bedrag, waarna bij betaling door uw debiteur de dossierkosten aan u gerestitueerd worden. Mocht verhaal van deze kosten onverhoopt niet mogelijk zijn, dan worden de dossierkosten niet aan u gerestitueerd. De dossierkosten voor incasso buiten Spanje zijn afhankelijk van het land waar uw debiteur verblijft en derhalve op aanvraag.

Additionele kosten
Soms moet u rekening houden met additionele kosten, anders dan voor onze diensten. U kunt daarbij denken aan vaststaande kosten aan derden, bijvoorbeeld griffierecht, legeskosten of kosten voor uittreksels van registers en reis- en verblijfskosten. Daarbij kan het zijn dat u ons opdracht geeft tot afwijkende of extra werkzaamheden, bijvoorbeeld het inzetten van een compleet juridisch traject bij incasso-opdrachten. Wij zullen u over additionele kosten vooraf informeren zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

Betaling
Voor alle opdrachten, behalve incasso-opdrachten, geldt dat wij in beginsel een voorschot in rekening brengen van 60%, waarbij wij de te werken uren inschatten. De opdrachtverlening wordt schriftelijk bevestigd of per e-mail. De opdrachtverlening vermeldt ten minste een korte beschrijving van de opdracht en de hoogte van het verlangde voorschot. Betalingen, behalve incasso-opdrachten, dienen te geschieden binnen 7 dagen van de factuurdatum. Additionele kosten dienen altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alle genoemde bedragen en/of percentages zijn, zowel voor zakelijke als particuliere cliënten, exclusief de dan geldende BTW in Spanje.

Het maken van deugdelijke en goede financiële afspraken met u als cliënt is voor u en voor ons van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat het kostenplaatje voor u helder en inzichtelijk is en blijft en we streven ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Meer informatie
Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Wij staan u graag bij. Neemt u vrijblijvend contact met ons op of kom langs op ons kantoor in het centrum van Benissa. Onder het genot van een kopje koffie bespreken we dan graag de mogelijkheden met u. Wij spreken uw taal, dus dat is wel zo makkelijk.