Assurantiën » Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Voorkom financiële problemen bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt bent u wanneer u gedeeltelijk of helemaal niet meer kunt werken. Dit kan worden veroorzaakt doordat u (langdurig) ziek wordt of een ongeluk heeft gehad. Het gevolg hiervan kan zijn dat u minder of helemaal geen inkomen meer heeft. Tegelijkertijd blijft uw hypotheek en andere vaste lasten wel gewoon doorlopen en moeten dus ook gewoon worden betaald.

Voorkom grote financiële problemen
Voorkom grote financiële problemen door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij Benicasa. Deze verzekering keert uit wanneer u arbeidsongeschikt raakt. U kunt zelf bepalen voor welk bedrag u zich wilt verzekeren. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is onder andere afhankelijk van leeftijd, beroep, het arbeidsongeschiktheidscriterium en de hoogte van de uitkering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit u meestal af in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering.

Acceptatienormen
Mensen met gezondheidsproblemen kunnen bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te maken krijgen met uitsluitingen, premieverhoging of zelfs weigering van de verzekering. Vraag Benicasa daarom naar de acceptatienormen.